Program Płatnik > FAQ - najczęściej zadawane pytania

Błąd 61000903 (dla DRA wysyłanego za samego siebie)

(1/1)

DarekD:
Powyższy błąd powstaje w sytuacji gdy po przyłączeniu do IPP dane otrzymane z ZUS w kartotece ubezpieczonego różnią się od danych będących dotychczas w kartotece. W takiej sytuacji dane z kartoteki uzyskują status 'Historyczne', a prawidłowymi są dane otrzymane z ZUS. Jednak program Płatnik nie radzi sobie z taką sytuacją i kończy się to komunikatem o błędzie 61000903.

Aby rozwiązać powyższy problem należy:
1. Pobrać plik http://www.innersoft.pl/downloads/biblioteki.7z i rozpakować do dowolnego katalogu.
2. Zamknąć program Płatnik
3. W katalogu instalacyjnym programu Płatnik wyszukać plik - ASSECO.WRF.COM.dll i skopiować go do innego katalogu albo zmienić jego nazwę
4. Wkopiować do katalogu instalacyjnego programu Płatnik plik ASSECO.WRF.COM.dll uzyskany z pliku z poz. 1
5. W katalogu DANE znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu Płatnik wyszukać plik - dane_z_zus.xml i skopiować je do innego katalogu  albo zmienić jego nazwę
6. Wkopiować do katalogu DANE znajdującym się w katalogu instalacyjnym programu plik dane_z_zus.xml uzyskany z pliku z poz. 1
7. Uruchomić ponownie Program Płatnik i ponownie zweryfikować dokument DRA.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej